Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorrådet 2018-2021)

Mødeoversigt: Seniorrådet 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

6/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Valg af formand og næstformand

166.

 Godkendelse af dagsorden

167.

 Orientering fra formanden

168.

 Referater fra medlemmer der har deltaget i møder/kurser

169.

 Budgetopfølgning på eget budget

170.

 GDPR i forhold til Seniorrådet

171.

 Status på Masterplan

172.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

173.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2020

174.

 Analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

175.

 Økonomi- og indenrigsministeriets analyser af SEL §83a

176.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

177.

 Husleje mv. i plejeboliger

178.

 Eventuelt

    Til top