Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

442.

 Genbrug og Renovation - Ny renovationskontrakt fra 2022 - indhold

443.

 Naturpark - status og navngivning

444.

 Planlægning - Opstart af lokalplanudarbejdelse for Bogense By

445.

 Planlægning - Vejnavn - Procedure for nye vejnavne

446.

 Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for et mindre erhvervsområde på Rugårdsvej 959, Søndersø

447.

 Natur - regulering af råger i byområder

448.

 Natur - Deltagelse i nyt LIFE projekt - RingLife

449.

 Natur - Muligt LIFE-strandengsprojekt ved Nærå Strand

450.

 Boligforhold - Kondemnering af bolig på Uggerslev Mose 17

451.

 Det Grønne Råd - rådets sammensætning

452.

 Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde ved Emmelev

453.

 Planlægning - Tillæg til Spildevandsplanen 2020-2, reduktion af overløb fra kloak til Kappendruprenden og Søndre Landkanal fra 3 landsbyer

454.

 Vandværk - Ekspropriation til fordel for Veflinge Vandværk

455.

 Vandforsyning - status på Nordfyns Vandværk

456.

 Planlægning - Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 2019-6 Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

457.

 Bladstrupvej 71, Grindløse - Afgørelse fra Planklagenævnet

458.

 Affald - Aktiviteter med salg på genbrugspladserne

    Til top