Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 6/11 2/10

  Sep - Aug - Jul

11/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 4/6 15/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/2 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Institutionsbesøg

88.

 Møde med Institutionslederne kl. 15

89.

 Udmøntning af Budgetaftalen for 2019 - 2022

90.

 Bilaterale aftaler 2019 - Specialtandplejen

91.

 Tilsynsrapport 2018 - Sygeplejen

92.

 Tilsyn 2018 - Plejecentre

93.

 Tilsyn 2018 - Frit Valg

94.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2019

95.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

96.

 Masterplan- Implementeringplaner

97.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

98.

 Uddeling af Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Lukket punkt

99.

 Orientering til SOSU

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

79.

 Fokusområder 2019 - Social- og sundhedsudvalget

80.

 Frivilligt socialt arbejde 2019

81.

 DI's erhvervsklimaundersøgelse

82.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

83.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri

84.

 Orientering om de endelige takster for 2019 - Takstkataloget

85.

 Orientering til SOSU

86.

 FÆLLESMØDE SOSU, AU og BUU

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Dialogmøde med Frivilligcenter Nordfyn kl. 16

72.

 Mødeplan 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

73.

 Tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019

74.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

75.

 Aftale - Samarbejdsaftale for 'Operation Samværdighed'

76.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

77.

 Orientering til SOSU

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

63.

 Dialogmøde med Seniorrådet kl. 15-16

64.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

65.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Nordfyn 2018-2021

66.

 Tilsynsrapport 2018 - Træning Bogense

67.

 Tilsynsrapport 2018 - Botilbud Møllehaven

68.

 Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018)

69.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

70.

 Orientering til SOSU

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Dialog med Ældresagen kl. 15-16

52.

 Introduktion af Demensområdet kl. 16-16.30

53.

 Budget 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

54.

 Oplæg til rådgivningscentre og gruppebaseret, tidsafgrænset tilbud til borgere på det specialiserede område

55.

 Masterplan/vision for voksenvelfærdsområdet

56.

 Rammeaftale 2019 og 2020, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde

57.

 Bilaterale aftale 2019 - Hjerneskaderådgivningen

58.

 Genoptræning - Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 2018

59.

 Status på sundhedsprojekter

60.

 Økonomiaftale mellem KL og regeringen

61.

 Orientering

Lukket punkt

62.

 Orientering

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

45.

 Institutionsbesøg

46.

 Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

47.

 Værdighedspolitik 2018

48.

 Orientering om træningsfaciliteter i Otteruphallerne

49.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

50.

 Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg - om bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn

Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg - om bedre veje til uddannelse og job for unge på Nordfyn

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Dialogmøde med Institutionslederne kl. 14.00 - 15.00

36.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

37.

 Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

38.

 Koordineret sundhedsindsats for mennesker med kronisk sygdom i Nordfyns Kommune

39.

 Masterplan/vision for voksenvelfærdsområdet

40.

 Forsikring af frivillige 2017

41.

 Styrkelse af sundhedsfaglige indsatser på bosteder og botilbud

42.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

43.

 Orientering til SOSU

44.

 Sundhed - Forebyggelse for fremtiden

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Dialogmøde med Seniorrådet kl. 15-16

28.

 Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

29.

 Sundhedsaftale 2019-2022

30.

 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

31.

 Strategi FYN 2018-2021

32.

 Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status marts 2018)

33.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

34.

 Orientering til SOSU

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

18.

 Værdighedspolitik 2018

19.

 Årsrapporter 2017 - Sundhed og Rehabilitering

20.

 Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

21.

 Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

22.

 Forsikring af frivillige 2017

23.

 Status på regres - 2017

24.

 Sundhedsprofil 2017

25.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

26.

 Orientering til SOSU

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

9.

 Aflastning af pårørende til demente i egen bolig

10.

 Straksservice på hjælpemiddeldepotet

11.

 Frivilligt socialt arbejde 2018

12.

 Samarbejdsaftale for udviklingscenter for Demens

13.

 Status på forundersøgelse/ Masterplan på voksenområdet

14.

 Aftale om Finansloven 2018

15.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

16.

 Orientering til SOSU

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

2.

 Mødeplan 2018.

3.

 Koncept og vedtægter for Seniorhusene 2017

4.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Voksen handicap

5.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

6.

 Orientering

Lukket punkt

7.

 Orientering

    Til top