Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

6/3

  Februar

6/2

  Januar

9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

18.

 Værdighedspolitik 2018

19.

 Årsrapporter 2017 - Sundhed og Rehabilitering

20.

 Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

21.

 Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

22.

 Forsikring af frivillige 2017

23.

 Status på regres - 2017

24.

 Sundhedsprofil 2017

25.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

26.

 Orientering til SOSU

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

9.

 Aflastning af pårørende til demente i egen bolig

10.

 Straksservice på hjælpemiddeldepotet

11.

 Frivilligt socialt arbejde 2018

12.

 Samarbejdsaftale for udviklingscenter for Demens

13.

 Status på forundersøgelse/ Masterplan på voksenområdet

14.

 Aftale om Finansloven 2018

15.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

16.

 Orientering til SOSU

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Introduktion for nyt Social og Sundhedsudvalg 2018-2021

2.

 Mødeplan 2018.

3.

 Koncept og vedtægter for Seniorhusene 2017

4.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Voksen handicap

5.

 Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

6.

 Orientering

Lukket punkt

7.

 Orientering

    Til top