Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

11/9

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

63.

 Dialogmøde med Seniorrådet kl. 15-16

64.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

65.

 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Nordfyn 2018-2021

66.

 Tilsynsrapport 2018 - Træning Bogense

67.

 Tilsynsrapport 2018 - Botilbud Møllehaven

68.

 Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018)

69.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

70.

 Orientering til SOSU

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Dialog med Ældresagen kl. 15-16

52.

 Introduktion af Demensområdet kl. 16-16.30

53.

 Budget 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

54.

 Oplæg til rådgivningscentre og gruppebaseret, tidsafgrænset tilbud til borgere på det specialiserede område

55.

 Masterplan/vision for voksenvelfærdsområdet

56.

 Rammeaftale 2019 og 2020, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde

57.

 Bilaterale aftale 2019 - Hjerneskaderådgivningen

58.

 Genoptræning - Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 2018

59.

 Status på sundhedsprojekter

60.

 Økonomiaftale mellem KL og regeringen

61.

 Orientering

Lukket punkt

62.

 Orientering

    Til top