Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Institutionsbesøg

88.

 Møde med Institutionslederne kl. 15

89.

 Udmøntning af Budgetaftalen for 2019 - 2022

90.

 Bilaterale aftaler 2019 - Specialtandplejen

91.

 Tilsynsrapport 2018 - Sygeplejen

92.

 Tilsyn 2018 - Plejecentre

93.

 Tilsyn 2018 - Frit Valg

94.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2019

95.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

96.

 Masterplan- Implementeringplaner

97.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

98.

 Uddeling af Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Lukket punkt

99.

 Orientering til SOSU

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

79.

 Fokusområder 2019 - Social- og sundhedsudvalget

80.

 Frivilligt socialt arbejde 2019

81.

 DI's erhvervsklimaundersøgelse

82.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

83.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri

84.

 Orientering om de endelige takster for 2019 - Takstkataloget

85.

 Orientering til SOSU

86.

 FÆLLESMØDE SOSU, AU og BUU

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Dialogmøde med Frivilligcenter Nordfyn kl. 16

72.

 Mødeplan 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

73.

 Tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019

74.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

75.

 Aftale - Samarbejdsaftale for 'Operation Samværdighed'

76.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

77.

 Orientering til SOSU

    Til top