Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 12/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 2/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 5/2 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

191.

 Dialogmøde med institutionsledere

192.

 Fokusområder 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

193.

 Udmøntning af Budgetaftalen for 2020 - 2023

194.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Voksen Handicap og psykiatri

195.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

196.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2020

197.

 Analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet.

198.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

199.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

200.

 Uddeling af Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Lukket punkt

201.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

178.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

179.

 Frivilligt socialt arbejde 2020

180.

 Demenspladserne på Bryggergården. Ibrugtagning og de videre perspektiver i forhold til demensstratgien.

181.

 Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

182.

 Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

183.

 Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen

184.

 Bilateral aftale 2020 - Hjerneskaderådgivningen

185.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Vesterbo

186.

 Takstkatalog 2020

187.

 Omsorgssystem NEXUS

188.

 Status på byggeriet af nyt dagtilbud og senhjerneskadetilbud på Møllehaven

189.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

190.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Dialogmøde med Frivilligcenter Nordfyn

173.

 Ansøgning om støtte til social investeringspulje til recovery og rehabilitering

174.

 Projekter - Rekrutteringsprojekt "Spirejob"

175.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Møllehaven

176.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

177.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

164.

 Seniorrådet 2019 - Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget kl. 14.30

165.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

166.

 Mødeplan 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

167.

 Revideret kvalitetsstandard 2019 - Forebyggende hjemmebesøg

168.

 Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019

169.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

170.

 Helhedsorienteret indsats for familier

171.

 Status - Ungeindsatsen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Rekrutterings- og uddannelsesstrategi på voksenområdet

156.

 Unge i fritidsjob i plejen

157.

 Tillæg til kvalitetsstandard Kørselsordninger

158.

 Status på iværksat handleplan for overholdelse af Budget 2019

159.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

160.

 Masterplan- Implementeringplaner

161.

 Nøgletal på Social- og sundhedsområdet 2019

162.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

163.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

148.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

149.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget - genbehandling

150.

 Kvalitetsstandarder 2019 - Kørselsordninger

151.

 Værdighedspolitik

152.

 Orientering om ankestatistikkens Danmarkskort

153.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

154.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Dialogmøde med institutionsledere kl. 15-16

138.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

139.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

140.

 12 pladser til senhjerneskadede

141.

 Årsrapport 2018 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

142.

 Sundhedsaftale 2019-2023

143.

 Værdighedspolitik

144.

 Revidering af Nordfyns Kommunes delegationsplaner

145.

 Ophør med egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser

146.

 Status på ventetid på genoptræning i Nordfyns Kommune

147.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Dialogmøde med Seniorrådet kl. 15-16

131.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

132.

 Projekt " Danmark redder liv"

133.

 Masterplan- Implementeringplaner

134.

 Fokusområder 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

135.

 SSU - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019

136.

 Orientering

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Værdighedspolitik

119.

 Vedtægter - Plejecentrenes Bruger-og pårørenderåd

120.

 Strategi for nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

121.

 Partnerskabsaftale med Alzheimerforeningen lokalafdeling Fyn og Nordfyns Kommune

122.

 Driftsoptimering af busser på Handicap og Psykiatriområdet

123.

 Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

124.

 Aftaler om samarbejde med Akutteam Odense, FAM (Odense) og Afdeling G (Odense)

125.

 Årsrapporter 2018 - Sundhed og Rehabilitering

126.

 Kompetenceløft af Social- og Sundhedsassistenter i Aktiv Pleje og Omsorg

127.

 Orientering

Lukket punkt

128.

 Sager indenfor det specialiserende socialområde

Lukket punkt

129.

 Orientering - Lukket

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Frivilligt socialt arbejde 2019

111.

 Politik - Fordelingspolitik 2019

112.

 Bilaterale aftaler 2019 - Det specialiserede Socialområde

113.

 Tilsynsrapport 2018 - Plejecenter Søbo

114.

 Rapport fra Alzheimer foreningen om borgere med frontotemporal demens

115.

 Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

116.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Lukket punkt

117.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

100.

 Opfølgning på temamøde i Kommunalbestyrelsen, en drøftelse af de økonomiske puljer

101.

 Sundhedsaftale 2019-2023

102.

 Helhedsorienteret indsats til familier

103.

 Status på Akutsygeplejen

104.

 Pulje til forsøgsordning til kørselshjælp til mennesker med demens

105.

 Finanslov 2019

106.

 Røgfri fremtid

107.

 Koncernstyring - Politisk årshjul 2019

108.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

109.

 Orientering til SOSU

    Til top