Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

12/3

  Februar

5/2

  Januar

8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Værdighedspolitik

119.

 Vedtægter - Plejecentrenes Bruger-og pårørenderåd

120.

 Strategi for nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

121.

 Partnerskabsaftale med Alzheimerforeningen lokalafdeling Fyn og Nordfyns Kommune

122.

 Driftsoptimering af busser på Handicap og Psykiatriområdet

123.

 Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

124.

 Aftaler om samarbejde med Akutteam Odense, FAM (Odense) og Afdeling G (Odense)

125.

 Årsrapporter 2018 - Sundhed og Rehabilitering

126.

 Kompetenceløft af Social- og Sundhedsassistenter i Aktiv Pleje og Omsorg

127.

 Orientering

Lukket punkt

128.

 Sager indenfor det specialiserende socialområde

Lukket punkt

129.

 Orientering - Lukket

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Frivilligt socialt arbejde 2019

111.

 Politik - Fordelingspolitik 2019

112.

 Bilaterale aftaler 2019 - Det specialiserede Socialområde

113.

 Tilsynsrapport 2018 - Plejecenter Søbo

114.

 Rapport fra Alzheimer foreningen om borgere med frontotemporal demens

115.

 Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

116.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Lukket punkt

117.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

100.

 Opfølgning på temamøde i Kommunalbestyrelsen, en drøftelse af de økonomiske puljer

101.

 Sundhedsaftale 2019-2023

102.

 Helhedsorienteret indsats til familier

103.

 Status på Akutsygeplejen

104.

 Pulje til forsøgsordning til kørselshjælp til mennesker med demens

105.

 Finanslov 2019

106.

 Røgfri fremtid

107.

 Koncernstyring - Politisk årshjul 2019

108.

 Orientering til SOSU

Lukket punkt

109.

 Orientering til SOSU

    Til top