Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

12/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

191.

 Dialogmøde med institutionsledere

192.

 Fokusområder 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

193.

 Udmøntning af Budgetaftalen for 2020 - 2023

194.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Voksen Handicap og psykiatri

195.

 Kvalitetsstandarder 2020 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

196.

 Kvalitets- og leverandørkrav - 2020

197.

 Analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet.

198.

 Nationale mål for Sundhedsvæsenet

199.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

200.

 Uddeling af Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Lukket punkt

201.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

178.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

179.

 Frivilligt socialt arbejde 2020

180.

 Demenspladserne på Bryggergården. Ibrugtagning og de videre perspektiver i forhold til demensstratgien.

181.

 Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

182.

 Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

183.

 Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen

184.

 Bilateral aftale 2020 - Hjerneskaderådgivningen

185.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Vesterbo

186.

 Takstkatalog 2020

187.

 Omsorgssystem NEXUS

188.

 Status på byggeriet af nyt dagtilbud og senhjerneskadetilbud på Møllehaven

189.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

190.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Dialogmøde med Frivilligcenter Nordfyn

173.

 Ansøgning om støtte til social investeringspulje til recovery og rehabilitering

174.

 Projekter - Rekrutteringsprojekt "Spirejob"

175.

 Tilsynsrapport 2019 - Plejecenter Møllehaven

176.

 Social- og Sundhedsudvalget - Orientering

Lukket punkt

177.

 Social- og Sundhedsudvalget - Lukket orientering

    Til top