Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Sep - Aug - Jul

11/8

  Jun - Maj - Apr

16/6 3/6 12/5 14/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 28/1 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

257.

 Institutionsbesøg

258.

 Debat om kvalitet på plejecentre

259.

 Sundhedsteknologi i Sundhed og Rehabilitering

260.

 Det tværsektorielle udbud på stomiområdet

261.

 Drøftelse af visionsmål for den kommende Klima- og Miljøpolitik

262.

 Forløbsprogram for mennesker med depression

263.

 Projekter - Rekrutteringsprojekt "Spirejob"

264.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

265.

 Orientering

Lukket punkt

266.

 Orientering

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

249.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

250.

 Etablering af Daghøjskole 5-kanten med ophold på Bryggergården

251.

 Servicetjek af resursetildelingsmodeller - social og sundhedsområdet

252.

 Økonomi aftale mellem regeringen og KL for 2021

253.

 Status på projekt om nedbringelse af sygefravær

254.

 Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

255.

 Orientering

Lukket punkt

256.

 Orientering

Gå til toppen af siden 
Punkter

248.

 Henvendelse til referat fra fællesmøde den 3. juni 2020

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

234.

 Dialogmøde med afdelingsledere

235.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

236.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

237.

 Servicetjek af ressourcetildelingsmodeller

238.

 Status på myndighedsarbejdet på Handicapområdet 2020

239.

 Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

240.

 Årsrapporter 2019 - Sundhed og Rehabilitering

241.

 Status vedrørende corona-krisen 2020 i Nordfyns Kommune

242.

 Orientering

Lukket punkt

243.

 Sager i Patienterstatningen

Lukket punkt

244.

 Orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

226.

 Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

227.

 Demenspladserne på Bryggergården. Ibrugtagning og de videre perspektiver i forhold til demensstrategien.

228.

 Årsrapport 2019 Magtanvendelse jf. Lov om Social service

229.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

230.

 Status vedrørende corona-krisen 2020 i Nordfyns Kommune

231.

 Orientering om Stof og alkohol misbrug ved Odense Kommune

232.

 Orientering

Lukket punkt

233.

 Orientering

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

217.

 Seniorhuset i Otterup

218.

 Godkendelse af ny ungestrategi

219.

 Bilaterale aftaler 2020-2021 - Det specialiserede Socialområde

220.

 Rekrutterings- og uddannelsesstrategi på voksenområdet

221.

 Beredskabsplan for håndtering af konkurs hos private leverandører

222.

 Fokusområde 2020- Det specialiserede sociale område

223.

 Pulje styrkelse af sundhedsfaglige indsatser på bosteder og botilbud

224.

 Orientering

Lukket punkt

225.

 Orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

207.

 Årskalender for politiske udvalg 2020

208.

 Frivilligt social arbejde 2020

209.

 Bruger- og borgerinddragelse i den strategiske ledelse af ældreområdet.

210.

 Hjerterehabilitering 2020

211.

 Integrationspolitik 2020 - 2023

212.

 Tilsyn 2019 - Frit Valg

213.

 Tilsyn 2019 - Plejecentre

214.

 Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

215.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

216.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

202.

 Pulje Implementering af rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom

203.

 Bruger- og borgerinddragelse i udviklingen af pleje- og sundhedsområdet

204.

 Masterplan- Implementeringplaner

205.

 Økonomi- og indenrigsministeriets analyser af SEL §83a

206.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

    Til top