Nordfyns Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021)

Mødeoversigt: Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

10/3

  Januar

28/1 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

217.

 Seniorhuset i Otterup

218.

 Godkendelse af ny ungestrategi

219.

 Bilaterale aftaler 2020-2021 - Det specialiserede Socialområde

220.

 Rekrutterings- og uddannelsesstrategi på voksenområdet

221.

 Beredskabsplan for håndtering af konkurs hos private leverandører

222.

 Fokusområde 2020- Det specialiserede sociale område

223.

 Pulje styrkelse af sundhedsfaglige indsatser på bosteder og botilbud

224.

 Orientering

Lukket punkt

225.

 Orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

207.

 Årskalender for politiske udvalg 2020

208.

 Frivilligt social arbejde 2020

209.

 Bruger- og borgerinddragelse i den strategiske ledelse af ældreområdet.

210.

 Hjerterehabilitering 2020

211.

 Integrationspolitik 2020 - 2023

212.

 Tilsyn 2019 - Frit Valg

213.

 Tilsyn 2019 - Plejecentre

214.

 Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

215.

 Status på puljeprojekter i Sundhed og Rehabilitering

216.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

202.

 Pulje Implementering af rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom

203.

 Bruger- og borgerinddragelse i udviklingen af pleje- og sundhedsområdet

204.

 Masterplan- Implementeringplaner

205.

 Økonomi- og indenrigsministeriets analyser af SEL §83a

206.

 Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

    Til top