Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Status på rehabiliteringsforløb

3.

 Aftale om finansloven 2016 - ældreområdet

4.

 Udmøntning af Ældrepuljen 2016

5.

 Studietur til Holland

6.

 Uddeling af Frivilligprisen 2015

7.

 Træffetid for Seniorrådet

8.

 Orientering om nyt velfærdsteknologisk pilotprojekt - Dignio

9.

 Nyt fra udvalg

10.

 Sag til pressen

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra kassereren

13.

 Meddelelser fra rådsmedlemmerne

14.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top