Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 285 og Kommuneplantillæg nr. 21 for boliger ved Ingolfsgade i Nyborg

3.

 Forslag til lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - miljørapport - Slotsholmen - Nyborg Slot

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

5.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til etablering af handicaptoilet på Plejecenter Rosengården

6.

 Lokalplanforslag for udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Pårupvej 25 B - Pårupvej 27 og Pårupvej 27B, Ullerslev

7.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

8.

 Takster for taxikørsel i Nyborg Kommune gældende fra og med 1. februar 2018

9.

 Nyborg Kommunes overflytning af administration af taxiområdet til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

10.

 Endelig spildevandsplan 2018-2024

11.

 Frigivelse af midler til indkøb af bom til slæbested - Serviceareal Griffensund - Nyborg Marina

12.

 Kommissorium for Udvalget for grøn omstilling

13.

 Opkrævning af gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, der inddrives af Nyborg Kommune

14.

 Status på Projekt 48 timer

15.

 KL's Topmøde 2018

16.

 Ændring vedr. udvalgsplaceringer - udvalg, råd og nævn

17.

 Folkeoplysningsudvalg - valg af medlemmer

18.

 Mødeplan 2018

19.

 Administrationsgrundlag for regulering af bebyggelsesomfang i kommunens sommerhusområder

20.

 Meddelelser

21.

 Salg af areal

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - referat fra møder 12. december 2017

Lukket punkt

23.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top