Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Dagsorden

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 23, tiltrædelsesberetning og beretning nr. 24, løbende revision 2017

4.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

5.

 Handicapråd - Udpegning af medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer, 2018-2021 og Godkendelse af vedtægter for Handicaprådet

6.

 Udsatterådet, konstituering 2018 - 2021. Valg af byrådsmedlemmer og og medlemmer fra administrationen

7.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

8.

 Ændringer i Integrationsrådets forretningsorden samt tidsplan for valg nyt Integrationsråd

9.

 Indstilling af medlem til Skatteankenævnet

10.

 Indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet

11.

 Nedlæggelse af styregruppen for Vækstpolitikken

12.

 Østfyns Museer - revision af driftsoverenskomst

13.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

14.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

15.

 Lift til Bastionen

16.

 Frigivelse af midler til dobbeltrettet cykelsti på Dyrehavevej fra Gl. Vindingevej - Holckenhavn - Blankenborgvej, Nyborg

17.

 Etablering af to nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendom

Lukket punkt

20.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top