Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indtroduktion til og rundvisning på Rosengården

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 2. maj

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Nyt fra formanden

5.

 Rekonstituering af Seniorrådet

6.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

7.

 Budgetopfølgning juni 2018

8.

 Årsmøde for fynske Ældreråd/Seniorråd

9.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

10.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

11.

 Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen

12.

 Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens

13.

 Projekt Fra social isolation til fællesskab i samarbejde med UCL

14.

 Høring af FynBus Trafikplan 2018-2021

15.

 LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

16.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

17.

 Evt.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top