Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Introduktion til og rundvisning på Rehabiliteringscentret

2.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 6. juni

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Revidering af Værdighedspolitik 2018

5.

 Budgetopfølgning august 2018

6.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

7.

 Status fra arbejdsgrupper

8.

 Høring af Fynbus Trafikplan 2018-2021

9.

 Synlighed for Seniorrådet

10.

 Ansøgning "Flere i fællesskab"

11.

 Ansøgning "Udvikling af Nyborgmodel for rehabilitering"

12.

 Ansøgning "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"

13.

 Ansøgning "Styrkelse af livskvalitet blandt ældre på plejehjem"

14.

 Ansøgning "Ernæring til livet - et projekt om opsporing, tværfaglighed og ønskekost"

15.

 Værdighedspuljen 2019

16.

 Etablering af træningsredskaber ved rehabiliteringscentret

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

19.

 Evt.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top