Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 295 - Strandvænget - Nedrivning af tidligere institutionsbyggeri

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 for et højlager ved Danrice, Ringvej 14, Ørbæk

6.

 Privat rottebekæmpelse i Nyborg Kommune

7.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

8.

 Delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien

9.

 Bidrag til Kulturregion Fyn fra 01.01.2019

10.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

11.

 Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

12.

 Etnisk ligestilling

13.

 Orientering: Evaluering af Beredskab Fyns risikobaserede dimensionering

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Nyborg Forsyning og Service - referat fra møder 28.8.2018

Lukket punkt

16.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top