Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

4.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

5.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297 samt kommuneplantillæg nr. 8 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej i Nyborg

7.

 Godkendelse af Kodeks for Bæredygtigt Byggeri

8.

 Salg af del af plantebælte til to grundejere i Sommerbyen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til bygningsvedligeholdelse, administration

10.

 Fritagelse for dispositionsdækning af udgifter i Boligselskabet BSB Ørbæk - Spurvevej 2-28 og Kløvervej/Rosenvænget/Banestien 5853 Ørbæk

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

12.

 Folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg - valgstyrere og tilforordnede mm.

13.

 Mødeplan 2019 - Byrådet

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Salg af Mårvænget 15, Nyborg

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 104,2 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 529,8 KB)

Lukket punkt

16.

 Anlægsbevilling til etablering af multibassin i Nyborg Marina

Lukket punkt

17.

 Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 87,2 KB)

Lukket punkt

18.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top