Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme 2019

3.

 Status på livestreaming fra byrådsmøder

4.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 18.12.2018

5.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder - til offentlig høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 293 for et sommerhusområde ved Ankær Strand

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 289 for et sommerhusområde ved Strandtved

8.

 Opsætning af ekstra varslingsskilt for badevand på kommunens areal ved Strandalleen, Nyborg

9.

 Frigivelse af midler fra Natur og Miljøpuljen til projekt vedrørende hævning af vandstand i voldgravssystemet og Slotssø

10.

 Anmodning om godkendelse af huslejestigning samt kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg, afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Frigivelse af midler fra budget 2019 - Borgmestergården

12.

 Vandværkstakster 2019

13.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2019 for NFS på spildevands-, vand- og affaldsområdet

14.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - tillægsaftale for 2019

15.

 Udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 med høringssvar

16.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeenhed

17.

 Tillæg til delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

18.

 KL's Topmøde 2019

19.

 Ændring af valgdistrikter

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Ekspropriation og frigivelse af midler til trafikprojekter i forbindelse med Campushaven ved Frisengårdsvej og Sylleskovvej, Nyborg

Lukket punkt

22.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top