Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Forslag til strategisk byudviklingsplan for Nyborg til offentlig høring og vedtagelse af idékatalog for 9 konkrete projekter i Nyborg

4.

 Forslag til lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - tæt-lav boligbebyggelse Odensevej 46, Ullerslev

5.

 Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur og Miljø-puljen til køb af Danmarks Digitale Gadefoto 2018

6.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til belægninger, samt merudgift til klubhuse Nyborg Marina etape 1

7.

 Renovering af parkeringsplads, Nørrevoldgade 9, Nyborg

8.

 Godkendelse af vedtægtsændringer - Ørbæk Pensionistboligforening Buen 9-29 og 16-52, Ørbæk

9.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2019

10.

 Kommissorium for "Nyt" Udvalget for Grøn Omstilling

11.

 Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden vedr. budget 2018 - Klimamålsætning og bæredygtighed

12.

 Videre proces for planlægning af institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg

13.

 Ændring af vejnavnet: Østerøvænget til Østerø Strandvej, Nyborg

14.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

15.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2018

16.

 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018 og 2019 - aktuelt i forbindelse med hovedbygning Sdr. Skole, Ullerslev

17.

 Frigivelse af beløb til renovering af parkeringspladser ved Vindinge Hallen

18.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

19.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

20.

 Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

21.

 Beskæftigelsesplan 2019

22.

 Dagtilbudsområdet - ændret styrelsesvedtægt - høringssvar

23.

 Børneafdelingen, Kombinationstilbud og deltidspladser

24.

 Udmøntning af beløb til legeplads reserveret i 2018

25.

 Udmøntning af legepladspuljen 2019, skoler og dagtilbud

26.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

27.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

28.

 Kasse- og regnskabsregulativ

29.

 Valg af medlem til Nyborg Kommunes Grundlisteudvalg

30.

 Borgerrådgiverens beretning 2018

31.

 Meddelelser

Lukket punkt

32.

 Køb af ubebygget areal

Lukket punkt

33.

 Salg af Gl. Vindingevej 244, Nyborg

Lukket punkt

34.

 Mageskifte og salg af mindre ubebygget areal

Lukket punkt

35.

 NFS A/S - ekstraordinær generalforsamling 28. november 2018

Lukket punkt

36.

 NFS A/S - Referater fra møder

Lukket punkt

37.

 Ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

38.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top