Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

3.

 Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

4.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12

6.

 Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien

7.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

8.

 Julebelysning i Nyborg

Lukket punkt

9.

 Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

10.

 Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27)

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top