Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (1. behandling)

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

5.

 Ligestillingsredegørelse 2020 og Ligestillingsudvalgets referenceforhold

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 samt kommuneplantillæg nr. 22 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59/Vognmandsvej 5800 Nyborg efter offentlig høring

7.

 Udkast til lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk - til offentlig høring

8.

 Frigivelse af midler til ny proces for en udviklingsplan for Ullerslev

9.

 Frigivelse af midler til nye parkeringsområde ved Strandhøj, Skaboeshusevej, Nyborg

10.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

11.

 Forslag til omlægning af Erik Ballings Plads

12.

 Beredskab Fyn - Budget 2021 til godkendelse

13.

 European Green Leaf Award 2021 - Nyborg som finalist

14.

 Godkendelse af budget 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

15.

 Godkendelse af kommunal garantistillelse på lån i forbindelse med udskiftning af tage på Skrænten 2-18, Ullerslev, tilhørende Fyns Almennyttige Boligselskab

16.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2020

17.

 Kvalitetsstandard for social behandling af forbrug af stoffer

18.

 Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - Kvalitet - normering - rekruttering

19.

 Udskydelse af Grand Départ Tour de France til 2022

20.

 Privat sundhedsforsikring til ansatte i Nyborg Kommune

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra 16.6.2020

Lukket punkt

23.

 Salg af jord i Frørup (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Manglende oversigt i krydset Generalgyden, Villumstrupvej, Ellingevej i Ørbæk (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

25.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top