Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 August-sangen

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 24. juni 2020

4.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

5.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

6.

 Nyt vedr. sundhedshuset

7.

 Drøftelse af budgetønsker

8.

 Status på igangværende projekter

9.

 Pulje for fleksible aflastningstilbud på demensområdet

10.

 Implementering af "Værktøjskassen - støtte til et liv med demens"

11.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 31. juli 2020

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Status på budget

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top