Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 19. august 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

6.

 Ledelsesinformation januar-juli 2020

7.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 18. august 2020

8.

 Ventetid på genoptræning i maj, juni og juli 2020

9.

 Seniorrådsvalget 2021

10.

 Status på budget

11.

 Status på arbejdsgrupper

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Meddelser fra rådsmedlemmer

14.

 Eventuelt

15.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top