Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Udkast til kommunikationsstrategi 2020-2024

4.

 Henvendelse fra Tilsynet vedr. brug af private konsulenter på det sociale område

5.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 1. runde

7.

 Ansøgning om intern finansiering ved udskiftning af biler i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til ny indretning af Nørregade Øst / Hundeklemmen efter Handleplan for Nyborgs bykerne

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

10.

 Anmodning om godkendelse af Skema C på AB Holmegaardens afd. 11, Møllervej 1-87, Nyborg

11.

 Endeligt forslag til politik for grøn omstilling

12.

 Borgmesterpagten for klima og energi

13.

 DK2020 Klimaplaner

14.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 15.9.2020

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder 25.8.2020

Lukket punkt

17.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top