Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling)

3.

 Ændring af Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

4.

 Principgodkendelse for udarbejdelse af plangrundlag for et Sundhedshus i Nyborg ved Holmens Boulevard/Storebæltsvej - Holmegade 1, Nyborg

5.

 Forslag til Lokalplan nr. 316 og Kommuneplantillæg nr. 24 for boliger og et parkstrøg ved Banegårdsalleen i Nyborg - til offentlig høring

6.

 Vedtagelse af kommunalt indsatsplanforslag til vandområdeplanerne 2021-2027

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 297.1 samt Kommuneplantillæg nr. 8.1 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej 13 i Nyborg - efter offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 315 og Kommuneplantillæg nr. 21, Dyrehave Mølle, Dyrehavevej 84A-E, Nyborg - efter offentlig høring

9.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

10.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på opførelse af 7 familieboliger - Frisengårdsparken - Lejerbo afd. 68-1, Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2- 20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Forslag til nye visitations- og boligtildelingskriterier for Seniorbofællesskab "Færgelejet" - Toldbodgade 42, Nyborg

12.

 Autorisation som pantefoged

13.

 Meddelelser

14.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

15.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top