Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 9. september 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

5.

 Opfølgning på ledelsesinformation januar-juli

6.

 Status på ventelister til plejebolig pr. 7. oktober 2020

7.

 Status på samarbejde med pårørende på ældreområdet

8.

 Fordeling af puljen "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre"

9.

 Magtanvendelser i 2019 inden for sundheds- ældre og socialområdet

10.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

11.

 Nyt vedr. sundhedshuset

12.

 Ventetid på genoptræning i august 2020

13.

 Orientering om tilsyn på plejecentre

14.

 Status på budget

15.

 Status på arbejdsgrupper

16.

 Meddelelser fra formanden

17.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

18.

 Forslag til mødeplan

19.

 Eventuelt

20.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top