Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 25. november 2020

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

6.

 Handleplan for demensområdet i 2021

7.

 Aftale om Finansloven 2021

8.

 Status på hjertestartere i Nyborg Kommune

9.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 11. december 2020

10.

 Ventetid på genoptræning i oktober 2020

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top