Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere De LokalNationale i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Ændring i udvalgssammensætning - Økonomiudvalget

5.

 Befordring til vaccination for Covid-19

6.

 Forvaltningsrevision i 2020

7.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

8.

 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

9.

 Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

10.

 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2021

11.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- kulturinstitutioner m.m. i 2021

12.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2021

13.

 Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

14.

 Fælles fynsk Klimasamarbejdsaftale

15.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

16.

 Forsikringspolitik - forlængelse

17.

 KL's Topmøde 2021

18.

 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap

19.

 Forslag fra liste A: Nyborg Kommuner yder fremtidig selv lån til beboerindskudslån

20.

 Forslag fra De LokalNationale: E-post bør ikke sendes til borgere om fredagen, op til helligdage og weekender

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Banegårdsalleen, Rammeaftale om køb og salg af arealer (lukket sag om køb og salg af fast ejendom)

23.

 Køb af ejendom (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referat fra møde 08.12.2020

Lukket punkt

25.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top