Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Godkendelse af idéoplæg for Sundhedhus

4.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2020

5.

 Undersøgelse af udgifter ved etablering af badevandsstation ved Sølyst bypark

6.

 Afsøgningen af muligheder for et fælles fynsk udbud af eftersortering af husstandes restaffald

7.

 Forslag til lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej til offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316 og kommuneplantillæg nr. 24 - Boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

10.

 Ændring af kommunens regulativ for husholdningsaffald

11.

 Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

12.

 Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 - Enebærvej 3 i Ørbæk

13.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner ved Nyborg Tennis Klub

14.

 Vejnavn til kommende udstykning øst for Kertemindevej, Ullerslev

15.

 Status på eksisterende politikker

16.

 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

17.

 Forslag fra liste F og liste V vedr. udvikling af elladeinfrastruktur i Nyborg Kommune

18.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

19.

 Meddelelser

20.

 Køb af areal (Dagsordenspunktet er lukket, da sager om køb og salg behandles som lukkede punkter, jf. Byrådets forretningsorden)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top