Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering om Covid-19

2.

 Spørgetid

3.

 Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt

4.

 Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn

5.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2021

6.

 Fremlæggelse af forslag til Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

7.

 Forslag til Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 - Bypark ved Færgevej i Nyborg

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring

Lukket punkt

9.

 Lukket bilag - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring (lukket på grund af personfølsomme oplysninger)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 317 samt kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde ved Aldershvilevej

11.

 Vandværkstakster 2021

12.

 Regulativ for Nyborg Forsyning og Ørbæk Vandværk

13.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2021 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdet

14.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. nybygning af 41 familieboliger beliggende Ved Skoven 51 - 57 i Fyns Almennyttige Boligselskabs nye afdeling 113

15.

 Godkendelse af årsregnskab 2019/budget 2021 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9 - 29 og Buen 16 - 52, Ørbæk

16.

 Supplerende sagsfremstiling: Høringssvar på kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

17.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 2. runde

18.

 Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale område

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Salg af et mindre vejareal (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

21.

 Ansættelse af ny direktør pr. 1. januar 2021 (personalesag)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top