Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 10. marts 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Forslag til borgermøde om fremtidens ældrepleje

6.

 Status på utilsigtede hændelser i 2020

7.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 22. marts 2021

8.

 Status på ventetid på genoptræning pr. februar 2021

9.

 Status på budget

10.

 Status på arbejdsgrupper

11.

 Meddelelser fra formanden

12.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

13.

 Eventuelt

14.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top