Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Fremlæggelse af kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund

2.

 DK2020 Klimahandlingsplan - første status

3.

 Forslag fra Liste F: Mulighed og strategi for etablering af el-bil ladeinfrastruktur i Nyborg kommune

4.

 Forslag fra Liste F: Statens nye pulje til etablering af naturnationalparker og mere urørt skov

5.

 Vild med Vilje

6.

 Deltagelse i kommunedysten 'Danmarks Vildeste Kommune'

7.

 Tilbud om abonnement på Ugebrevet Mandag Morgen

8.

 Cykelturisme i forbindelse med Nyborg Station mv.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top