Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 21. april 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Håndtering af situationen vedr. Covid-19

4.

 Nyt vedr. sundhedshuset

5.

 Høring: Udmøntning af midler til indsats med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere

6.

 Høring: Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund

7.

 Ledelsesinformation 1. kvartal 2021

8.

 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 21. april 2021

9.

 Status på ventetid på genoptræning pr. marts og april 2021

10.

 Besøg af Vivian Winkel Møller Balle

11.

 Plejehjem og ældreboliger i Nyborg Kommune

12.

 Status på budget

13.

 Status på arbejdsgrupper

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

16.

 Eventuelt

17.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top