Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dialogmøde med Sundhed og Forebyggelse

3.

 Dialogmøde med Borgerrådgiveren

4.

 Status på sammenlægning af Fjordhuset og Søjlen

5.

 Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

6.

 Orienteringer fra diverse udvalg

7.

 Omfanget af orienteringssager fra kommunens politiske udvalg

8.

 Dialogmøde med Social- og Familieudvalget 20. september 2021

9.

 Høring vedr. kommuneplan 2021

10.

 Status på budget

11.

 Eventuelt

Lukket punkt

12.

 Orientering om tilfredshedsundersøgelse


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top