Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere Vi Lokale Demokrater i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Revisionsberetning for regnskab 2020 (beretning nr. 30)

5.

 Elev- og klassebaseret ressourcemodel for folkeskolerne

6.

 Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

Lukket punkt

7.

 Lukket, Anlægsprojekt i Ådalens Børnehus

8.

 Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen

9.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

10.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af klatrefacilitet

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 1. runde

12.

 Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering

Lukket punkt

13.

 Lukkede bilag til pkt. vedr. Beredskab Fyn - godkendelse af den risikobaserede dimensionering (lukket pga. fortrolige sikkerhedsmæssige oplysninger)

14.

 Affaldsplan 2021 for Nyborg Marina

15.

 Politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej - Pilsgårdhaven - efter offentlig høring

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 31 for nyt boligområde - Avlsgårdsvænget - ved Skaboeshusevej i Nyborg efter offentlig høring

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 for offentlige formål ved Enebærvænget i Ørbæk

19.

 Prisfastsættelse og salg af storparcel Toftegårdsvej 14 i Ellinge

20.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Varme A/S

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån i NFS Renovation A/S

22.

 Meddelelser

23.

 Salg af et mindre areal

24.

 Motionsløb

Lukket punkt

25.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top