Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel

2.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

3.

 Kvalitetsstandard ledsagelse

4.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

5.

 Tilfredshedsundersøgelse, udkast til spørgeguide

6.

 Nye lokaler til Værestedet Huset

7.

 Navngivning af ny uddannelsesinstitution

8.

 Punkter til dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet 30. august 2021

9.

 Punkter til dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet 20. september 2021

10.

 Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2021

11.

 Orientering: referat af handicaprådsmøde 27. maj 2021

12.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

13.

 Kommende punkter

Lukket punkt

14.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top