Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 (1. behandling)

4.

 Team Base Camp ved EM i Kvindefodbold 2025

5.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2021

6.

 Udmøntning af legepladspulje 2021 på dagtilbuds- og skoleområdet

7.

 Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

9.

 Rammeaftale for KKR Syddanmark om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Juli 2021-juli 2025

10.

 Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

11.

 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Markering af Tour de France (lukket af hensyn til forhandling med eksterne partner)

Lukket punkt

14.

 Køb af tre Renault Zoe Zen elbiler til Intern Service (lukket pga. fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

15.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top