Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Dagsorden

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Høring - Udkast til anbefaling til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

3.

 Drøftelse - Status på aktiviteter i Ungeudvalgets strategi- og handlingsplan

4.

 Meddelelser

5.

 Kommende møder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top