Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med etablering af klatrefacilitet

2.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

3.

 Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner

4.

 Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022

5.

 Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Lukket punkt

6.

 Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane

7.

 Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge

8.

 Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker

9.

 Fremadrettet organisering af Balletskolen

10.

 Hallernes regnskaber for 2020

11.

 Udarbejdelse af kunststrategi

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

13.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

14.

 Kommende punkter

Lukket punkt

15.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top