Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Seniorrådets møde 18. august 2021

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Nyt vedr. sundhedshuset

4.

 Høring - Udkast til anbefaling til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

5.

 Budgetønske: På borgerens præmisser

6.

 Ledelsesinformation 2. kvartal 2021

7.

 Opfølgning på status på hjælpemidler

8.

 Status på ventelisterne til pleje- og ældrebolig pr. 19. august 2021

9.

 Orientering om aftaleudkast om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)

10.

 Besøg af Susanne Buch, souchef og områdeleder for hjemmeplejen

11.

 Status på budget

12.

 Status på arbejdsgrupper

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Meddelelser fra rådsmedlemmer

15.

 Eventuelt

16.

 Punkter til næste gang


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top