Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Dialogmøde med Sundhed og træning vedr. genoptræning

3.

 Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

4.

 Synshæmmedes adgang til affaldssortering

5.

 Mobilitetsplan i Nyborg Kommune

6.

 Orienteringer fra diverse udvalg

7.

 Høringer og høringssvar

8.

 Status på budget

9.

 Eventuelt

Lukket punkt

10.

 Handicapprisen 2021 -udvælgelse af kandidater


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top