Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

12. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

Bilag

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2018-24 - Ændring af kloakeringsprincip ved nyt boligområde ved Kertemindevej, Ullerslev, delopland E08U (pdf, 441,7 KB)

Afgrænsningsnotat for miljøvurdering af lokalplan nr. 319 inkl. tillæg nr. 27 for udstykning ved Kertemindevej i Ullerslev (pdf, 2,5 MB)

VVM - Screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven, tillæg nr. 1 til Nyborg Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 (pdf, 120,4 KB)

    Til top