Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Forslag til mødekalender 2022

2.

 Orientering om den boligsociale helhedsplan 2022-2026

3.

 Politikkerne "Sammen om Trivsel" og " Sammen om livsduelige børn og unge"

4.

 Forslag til introduktion af temaer på dagtilbuds- og skoleområdet

5.

 Opgørelse af minimumsnormering i daginstitutioner 2021

6.

 Skole- og Dagtilbudsudvalgets deltagelse i KL´s Børn og Ungetopmøde

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top