Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Forslag til mødeplan 2022 - Klima- og Naturudvalget

4.

 Det politiske grundlag for klima- og bæredygtighedsindsatsen

5.

 Orientering om klimaopgørelse 2019

6.

 Status for klimatilpasning

7.

 Procesplan og igangværende projekter

8.

 Skovrejsning i Nyborg Kommune

9.

 Orienteringssag - Deltagelse i EU-ansøgning vedrørende grøn varmeforsyning i landsbyer og landområder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top