Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

1.

 Forslag til politianmeldelse grundet gentagende overtrædelse af vilkår i miljøgodkendelse (lukket af hensyn til følsomme oplysninger)

2.

 Forslag til mødeplan 2022 - Teknik- og Miljøudvalget

3.

 Frigivelse af midler til igangsætning af helhedsplanarbejde for byudvikling i Nyborg Vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

4.

 Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv på Lystbådevej 2-12, Nyborg

5.

 Ansøgning om lovliggørelse af skorsten tættere på naboskel end 2,5 meter - Gl. Landevej 2, Hesselager

6.

 Ansøgning om opsætning af 6 meter høj pylon for SuperBrugsen - Dronningensvej 1B, Nyborg

7.

 Skiltning ved SuperBrugsen på Dronningensvej 1B, Nyborg

8.

 Evaluering af Facaderådet og valg af to medlemmer og formand samt to suppleanter til Facaderådet for valgperioden 2022-2025

9.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

10.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

11.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

12.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

13.

 Orienteringssager


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top