Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter
 Punkt 13. Orienteringssager

Bilag: Planklagenævnets afgørelse med bilag - giver ikke medhold i klage over miljørapport, kommuneplantillæg 10 - lokalplan 302 - Storebæltsvej 10 - klagesag m/klagenr. 1011206+08 - planerne og miljørapport gælder derfor fortsat - Sagsnr. 450-2020-47115 (MII)

    Til top