Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af udviklingsplan for Ullerslev

2.

 Godkendelse af genplantning af skovudviklingstype 51, gran med bøg og ær, i Teglværksskoven i Nyborg

3.

 Slots- og Kulturstyrelsens varsel om påbud angående kolonihaver og havehuse på fortidsmindet på voldanlægget i Nyborg ved Hf. Grejsdalen og Nyborg Sportsfiskerforening

4.

 Forslag om temadrøftelse om byudvikling ved Auernakke, Nyborg, fra lodsejer, område nær Jagtenborg

5.

 Proces for udarbejdelse af helhedsplan for byudvikling i Nyborg vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

6.

 Forespørgsel fra ejer om igangsætning af lokalplanlægning for boliger ved Sentvedvej 9, Ørbæk

7.

 Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af nye udlejningskriterier for Seniorbofællesskabet Toftebo, Spurvevej 2-28, Ørbæk

8.

 Forespørgsel om ny lokalplan for tæt-lav boliger ved Blomstervænget i Langå

9.

 Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af bygninger - Sommerbyen 105, Nyborg

10.

 Kommissorium og sammensætning af Nyborg Facaderåd

11.

 Forslag om midlertidig lukning af Langelandsvej i Nyborg

12.

 Region Syddanmarks høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2022

13.

 Orientering om udførte forureningsundersøgelser for eventuelle PFAS-forbindelser i jord og grundvand på Ådalen 1, Nyborg

14.

 Orientering om forureningsundersøgelser for eventuelle PFAS-forbindelser i jord og grundvand på Alsvej 11, Nyborg

15.

 Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

Lukket punkt

16.

 Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring pr. 1. marts 2022 (lukket pga. fortrolige priser fra leverandører)

17.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

18.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

19.

 Orienteringssager

Lukket punkt

20.

 Lukket orienteringssag (Lukket på grund af følsomme oplysninger)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top