Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Det lokale samarbejde i Grønt Råd - kommissorium og valg af et medlem og formand til Grønt Råd for valgperioden 2022-2025

2.

 Orientering om igangværende opgaver i naturteamet til Klima- og Naturudvalget

3.

 Orientering om igangværende opgaver i vandløbsteamet i relation til Klima- og Naturudvalget

4.

 Orientering om planlægning for natur i tilknytning til byudviklingsområder i relation til Klima- og Naturudvalget

5.

 Orientering om proces for udarbejdelse af helhedsplan for byudvikling i Nyborg vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

6.

 Udvikling af virtuelt kort over biodiversitetskorridorer

7.

 Orientering om disponering af midler til projektansættelse til styrkelse af samarbejdet med borgere med flere for at øge biodiversiteten og den vilde natur i private haver, erhvervsområder og kommunale arealer

8.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

9.

 Orientering fra direktør/teknik- og miljøchefen

10.

 Kommende punkter


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top