Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2021

2.

 Ny organisering omkring involvering af socialt udsatte

3.

 Status på udsattepolitikken

4.

 Status på børne- og ungepolitikken 2019-2023

5.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen gældende i 2022 - høringssvar

6.

 Drøftelse af Input til Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde

7.

 Oplevelsesdag 4. maj. 2022

8.

 Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt - Status og handleplan 2022

9.

 Status på Projekt Røgfri Sammen

10.

 Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top